/data/filer/ARSBERETNING%202016.pdf

 

 


Km takst 2017

Af - Tirsdag d.17 Januar 2017 - Kl.8:44

 

Taksten for kørsel i 2017 er 3,53 kr.

 


Opfølgning på teoriaften den 10.01.17

Af - Tirsdag d.17 Januar 2017 - Kl.8:30

 


Kære dommere der deltog ved teoriaftenen i dommerklubben forleden aften.
 
På baggrund af nogle oplysninger, jeg fejlagtig havde modtaget, fortalte jeg, at flg. gjaldt ved en ekstra person på banen, der ikke er spillet vedkommende: Hvis spillet skal stoppes på grund af denne persons indblanden, skal spillet sættes i gang ved at lade bolden falde.
 
Dette gælder stadig.
 
Men jeg fortalte også at der var kommet en ændring om, at hvis dommeren skønnede at bolden ville gå i mål, skulle scoring anerkendes.
 
Dette gælder ikke
 
Der kan ikke i flg. ånd og lov scores uden at bolden har passeret mållinjen. Til gengæld skal man - nu - dømme mål, hvis bolden på vej i mål rammer noget uvedkommende, forudsat at denne berøring ikke forhindrer en forsvarsspiller i at gribe ind.
 
Jeg beklager og håber ikke, at I allerede har fået et par protester i mod jer!!!!
 
Med venlig hilsen
Peter Bang-Thygesen
 


OBS!!!!! Tilmelding til teorigennemgang!

Af - Torsdag d.12 Januar 2017 - Kl.8:16

 

 

Husk at tilmelde dig til det obligatoriske teorigennemgang senest den 8. januar!!

DBUJylland informerer om at man skal huske at melde sig til inden fristens udløb.

Linket nedenunder fortæller hvor og hvornår.

http://info-dbujylland.dk/4001-4UG4-1V79YP-28081-1/c.aspx