Års beretning 2013


HERMED DEN SKRIFTLIGE BERETNING OVER AKTIVITETER OG HÆNDELSER, DER ER FOREGÅET I MIDTJYSK FODBOLDDOMMERKLUB 2013.

Den skriftlige beretning vil på generalforsamlingen blive suppleret med  mundtlige tilføjelser og bemærkninger.
Vi er stadig en dommerklub, som breder sig vidt, lige fra superligaen til breddedommeren, og alle de ungdomskampe, som vi dømmer. Det er skønt med dommere i toppen, men det er trods alt stadig alle breddedommerne, som er grundstammen i en dommerklub. Hvis vi ikke havde alle jer, der weekend efter weekend, aften efter aften, tager ud og får alle kampene dømt, så havde vi ikke brug for en dommerklub. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til jer alle. Alle som på en eller anden måde har været medvirkende til, at vi har fået alle opgaver løst i 2013.

2013 blev et år med forhindringer, hvor vi først på året kom i konflikt med DBU, senere kom så 21 punkts erklæringen, der blev indgået mellem DFU og DBU, som så blev forhandlet frem til udmøntningsnotatet.


Først lidt omkring konflikten. Efter at skattevæsenet havde sat grænsen for beskatning op til kr. 250,00 og der i samarbejdsaftalen med DBU stod, at hvis dette skete skulle omkostningsgodtgørelsen genforhandles. DFU  bad DBU om en forhandling og foreslog kr. 218,00. Efter et par træge forhandlinger, blev der afholdt et tredje som var meget kort. Beskeden fra DBU var klar, de ville ikke forhandle omkring en forhøjelse af omkostningsgodtgørelsen, snarere en nedsættelse. Derefter meddelte DFU DBU, at fra den 31-3-2013, ville vi ophøre med at dømme fodbold for DBU. Den 11. marts meddelte DBU, at samarbejdsaftalen var opsagt, dermed trådte konflikten i kraft. Op til det hele havde de jyske formænd været samlet til et ekstra formandsmøde, hvor beskeden til JFU var klar, forhandle så længe som overhovedet muligt. Det kunne så desværre ikke lade sig gøre, når DBU opsagde samarbejdssamtalen. Fra bestyrelsen skal der lyde et stort tak til jer alle for den fantastiske opbakning I viste i denne situation. I viste ingen vaklen i geledderne, men bakkede det flot op. Det gjorde man også i hele Jylland, og i resten af Danmark. Der var ca.  300 dommere som sprang over og blev DBU dommere. Vi fik en stor og stærk opbakning fra jer, men også fra fodboldklubberne var der opbakning til os. Efter et massivt pres fra det meste af Danmark, kom der så gang i forhandlingerne igen. Fredag den 5. april blev man enige mellem DFU og DBU, hvor 21 punkts erklæringen blev skrevet. Allerede lørdag den 6. april var I igen i gang med at dømme fodbold. Det er trods alt det, vi helst vil. Da der ingen samarbejdssamtale var, besluttede DFU og DBU, at 2013 skulle fortsætte som hidtil, med de forskellige arbejdsudvalg, som der var nedsat over hele Danmark. Det betød, at vi i det daglige ikke mærkede noget, men alt foregik som før. En ting var vi helt enigt om, nu skulle der ses fremad, ikke tilbage. Der skulle så nedsættes en arbejdsgruppe mellem DFU og DBU. De kom så omkring oktober med udmøntningsskrivelsen. Så kunne JFU og DBU Jylland gå i gang med deres forhandlinger, omkring hvordan dommerstrukturen skulle være i Jylland, dette arbejde er i skrivende stund ikke færdigt endnu. Så snart vi ved noget om det de forhandler om, og hvordan det så bliver for os alle, så vil vi indkalde til en oplysningsaften, hvor forhåbentligt både DFU og JFU kommer og fortæller, hvad det betyder for os i dommerklubberne. Noget ved vi allerede, det er ikke nødvendigt længere at være medlem af en fodbolddommerklub. Hvad betyder det så for den enkelte dommer? Dommerklubberne kan jo stadig give dommerne en stor aktiv hjælp, både på den faglige som på det sociale område. Vi kunne nok her tænke os nogle nye tiltag, så kære dommer, kom nu frem med jeres ideer. DBU indrømmer blankt, at de ikke kan give dommerne den faglige og sociale hjælp, som dommerklubberne kan. Vi kunne stå stærkt sammen i foråret, lad os også gøre det fremover. Vi ved også, at den nye dommerstruktur skal besættes af dommerfaglige personer, så her kan vi få stor indflydelse på, hvordan det skal fungere. Skulle der være nogle som godt kunne tænke sig at arbejde med nogle af de områder som man udbyder, så kontakt lige bestyrelsen, og vi vil være behjælpelige. Dog skal alle stillinger søges skriftligt.  Eksklusiv aftalen er blevet afskaffet.


2013 var også året, hvor der blev indført automatisk dommerpåsætning. Det skulle være en hjælp for ”dommerpåsætterne”. Er det så til hjælp for dem, det tror vi, det er. Dermed er også dommergrænserne blevet slettet, vi ser dommere udefra, der kommer ind i vores område og dømmer, men vi har også dommere, der kommer ud i andre områder, vi tror nok, at dette går lige op. Der har dog været store indkørings- vanskeligheder, det vil der jo altid være med ny teknologi. I har været forstående overfor dette, og vi tror I har hjulpet Poul meget her. Det er noget, der er kommet for at blive. Det vi i bestyrelsen ser som den store udfordring her, det er når maskinen er færdig med at påsætte det den kan, så kommer det ud på DBU nettet, så er det først at dommerpåsætterene skal til at rette til. Da har I allerede set, hvilke kampe I skal dømme og kan derfor ikke forstå, hvorfor der stadig sker ændringer. Desuden er der alle de løse ender, som Poul skal have løst, derfor vil der ske ændringer for at få det hele til at nå sammen. Man mener ikke hos DBU Jylland, at man ikke kan lade maskinen være med at sætte det på DBU nettet, det undrer mig i den teknologiske tidsalder, vi lever i.
Med konflikten har det også givet ekstra arbejde for bestyrelsen. Vi har hen over året holdt flere bestyrelsesmøder, samt der har været 3 ekstra formandsmøder i JFU, samt et par møder i DBU Jylland. Derudover et hav af mails samt telefonsnak. Det har denne gang været nemmere at kommunikere nu da vi har fået et stærk udbredt mailsystem.


På sidste generalforsamling bebudede formanden, at vi ville have set på strukturen i dommerklubben. Vi havde også fået tilsagn fra Jens Ørum, Kåre S. Nielsen, Jens Martin Madsen og Peter Bang-Thygesen, at de sammen med bestyrelsen ville se på strukturen. Der var også bestemt dato, vi var klar, så kom konflikten og satte en brat stopper for det hele. Så nu har man gået hele året og ikke vidst, hvad man skal og ikke skal. Når vi nu har fået JFU og DBU Jylland færdige med forhandlingerne, skal vi absolut have set på strukturen.
Skulle der nu uheldigvis være et eller anden man ikke er helt tilfreds med, eller uenig omkring. Så skal man selvfølgelig henvende sig til de rette personer, og spørge om en forklaring på emnet. Men husk altid, at man taler pænt til hinanden. Vi gør jo alle et stykke frivilligt arbejde, det skal vi vise respekt omkring. Er man så stadig ikke tilfreds, så står bestyrelsen altid klar til at lytte, så svarer vi eller undersøger dette. Vi skal helst alle have stor glæde af vores hobby.


Dommerpåsætning:

I 2013 har Poul i samarbejde med region 2`s kontor, igen udført et stort stykke arbejde. Selv om der er kommet automatisk dommerpåsætning som et hjælpemiddel, har det bestemt ikke været meget nemmere, vi bor jo i et udkantsområde. Poul har hele vejen igennem været meget kritisk overfor maskinen, ” han spørger tit, hvordan tænker sådan en maskine”. Men dette skulle langsomt blive bedre, og der kommer I så ind i billedet. Er der noget I ikke mener, er for godt, så send en mail til Poul, og han ser helt sikker på emnet, evt. tager det med videre i systemet. Igen et år hvor det er lykkedes at få påsat alle kampe. Især tre uger i oktober gav store udfordringer for at få det til at nå sammen. Her har I været gode til at hjælpe Poul. Det skal I alle have tak for.
Når man har fået tildelt sine kampe, så begynder man ikke at bytte indbyrdes! Tror man at de andre får bedre kampe end en selv eller hvad? Kan man ikke dømme på det pågældende tidspunkt (hvis man ved at man ikke kan dømme en bestemt dag, så husker man at lægge afbud ind på DBU net). Det er kun skader, der forhindre en i ikke at kunne dømme, til hverdag enten ringer man til regionskontoret 89399922, eller sender en mail til dommerpåsætteren. Sker det i weekenden, så ringer man til dommervagten 89399970.
Der er stadig kampe, som ikke bliver dømt, fordi I ikke kommer frem, selv om I er påsat. Det kan der være flere årsager til, har hørt at gps`en ikke kunne finde stedet, eller man ikke ved, hvor stedet er. Det er altså ikke godt nok, man undersøger, inden man kører hjemmefra, i hvilken retning man skal.
Indefodbold har Rene fra regionskontoret stået for, efter de klassiske begynderfejl, så har Rene fået det afviklet på en fornuftig måde, og til de flestes tilfredshed.
Der skal lyde en stor tak til Poul, for hans store arbejde, og gode lune måde til at forklare sig på, samt til Rene for det gode samarbejde.

Dommerudvalg:

Igen i 2013 har dommerudvalget gjort et stort stykke arbejde, både for top og bredde. De følger levende med i, hvad I går og laver, er altid klar til at hjælpe jer. Især hvis der er særlige indberetninger, der skal skrives. Det er utrolig vigtigt ,at en indberetning er så korrekt som muligt, det er jo en person, som ikke har set kampen, der skal læse det. De skal hele tiden tænke på op og nedrykning af dommere. Med 2 sæsoner i et år, så skal der hele tiden tilpasses i de forskellige rækker. Især i efteråret blev det meget aktuelt, der var 4 serie 2 hold der forsvandt, så det var ikke en rar ting at skulle i gang med, da I alle havde dømt en god sæson.
Hen over sommeren kom der dog lidt knas i maskineriet. Kåre mente, at der var nogle procedurer, som han ikke kunne stå inde for, og valgte derfor at trække sig. Per mente, at han hellere ville bruge mere tid på familien og dømme fodbold, end sidde i udvalget. Så formand Jens trådte til resten af året. Her skal vi også have set på, hvad der skal ske fremad, med den nye struktur.
Igen i år, har I også gjort meget for talenterne. Hjalp Niels Peter da han kom tilbage fra DBU Talent, fik ham godt i gang igen. I sommer kom Mathias Kræmer og Jens Ørum med i DBU Talent, flot af jer. Samt set på hvad der ellers var af talenter, og I fandt Jonas Lyngsø, som også har vist at slå til.
I har haft et stort og godt samarbejde med dommerpåsætteren til alles tilfredshed. En stor tak fra bestyrelsen for det gode arbejde.

Uddannelsesudvalg:

Udvalgets opgave i år bestod i at gøre dommerne klar teoretisk til sæsonen. På grund af konflikten blev alle test jo desværre aflyst i år. Så der var ikke noget at lave. Orla og Peter har også klædt de nye dommere, som vi har fået på. Orla har også sørget for, at alle nye dommere har fået tilknyttet en mentor, samt påsat vejledere. Udvalget havde også samlet dommerklubbens vejledere en aften i Løgstrup, hvor vi fik sat mange ting på plads. Tak til Orla for den gode og fine aften, alle var enig om, at det skulle gentages. Orla og Jens har også holdt indefodbold instruktion, så nu er alle indedommere klædt godt på. Derud over har Orla en hel del skriveri med DBU Jylland region 2 og DGI, nu vil de nemlig holde en del FUTSAL, og det regelsæt, de kommer med, er ikke gennemtænkt. Det tror jeg det er nu efter en tur i Orla`s vridemaskine. En stor tak til Orla, for det store arbejde især med de nye dommere, når de bliver sendt videre i systemet, så er de klar.
Ungeudvalget hører også til under UU. Igen i år har ungeudvalget gjort et godt stykke arbejde. Men vi skal til at have jer gjort mere synlige, I har ikke fået fat i alle nye dommere i år, det skal vi have bedre fat i. Mere offentlighed omkring, hvad i laver. I skal have stor tak for det arbejde i gør, det gør virkelig en forskel.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til ungeudvalg og UU for det arbejde I har udført.

A-udvalget:

Igen i år har A-udvalget lavet flere gode arrangementer, desværre måtte madaftenen jo aflyses, der var for få, der havde meldt sig til. Det er helt sikkert, at de modtager gode forslag til, hvad I kunne tænke jer. Ruth og Hans Jørgen har fået et nyt medlem Jens Carl Mæng. Det er rart, når der er nogen der godt vil gøre et stykke arbejde.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak for arbejdet i 2013.

IT udvalget:

Vi fik jo lavet en ny hjemmeside i 2012, den ser ud til at fungere godt. Sune er stadig primus motor for hjemmesiden. Torben Lundø giver en hjælpende hånd, især for formanden. Samtidig har DFU lanceret et nyt tiltag, både med facebook og hvad ved jeg. Det har Torben taget sig af, man vil gerne fra DFU have nogle gode og korte historier, med et billede til, som så kan komme ud på de sociale medier de har. Har I sådan noget, eller oplever noget, så er det med at få det sendt til Torben.
Vi har et stort problem, vi vil jo gerne have et billede af alle vore dommere på hjemmesiden. Når man nu et utal af gange har skrevet til dem, der mangler billede, om hvordan de skal gøre. Intet sker, man hører heller ingenting fra dem. Hvad gør vi?
Tak fra bestyrelsen til IT udvalget for et godt stykke arbejde.

DFU:

DFU fik jo noget at lave i 2013, konflikten og få den løst. Det lykkedes for dem at nå et fornuftigt resultat. Nu kender vi 21 punkts erklæring, samt efterfølgende udmøntningsnotatet. Om det så er godt, er aldrig til at sige inden det bliver implementeret. Fra vores synspunkt er der gode ting i det, men nok også ting, hvor man er i tvivl. Trods et hektisk år for DFU, så har de dog også haft tid til at se fremad. Man er i gang med at lave et kursus forløb for bestyrelserne, såvel lokal som på landsplan.
Trods stor mødeaktivitet så kom DFU ud af 2013 med et overskud på regnskabet, det resulterede i, at kontingentet fra klubberne blev nedsat. Så har man også fået lavet vores logo i en bedre udgave. Omkring det med logo, så har DBU meddelt, at de sender et DBU logo ud til alle dommere, dette logo behandler man med stor respekt, enten sender man den retur til DBU, eller også putter man den stille og rolig i skraldespanden. En ting blev slået fast med syvtommer søm, er man som dommer medlem af en dommerklub, så bærer man DFU logoet på sin dommerdragt. Alle dommere skal bære et logo.
Med det nye og pænere logo, så har DFU en gave til alle dommere, 2 stk. logo, som I vil få udleveret på generalforsamlingen i januar.

JFU:

I november 2012 fik vi en ny formand i JFU, Hans Rasmussen, Silkeborg. Man kan rolig sige, han kom i ilden med det samme, men Hans og den øvrige bestyrelse i JFU har klaret konflikten godt. Vi er blevet holdt godt orienteret hele vejen igennem. JFU har også nedsat en forhandlings- gruppe bestående af John Østergaard, Ålborg, Hans Erik Nielsen, Midtjysk, Morten Rask, Århus og Hans Rasmussen JFU. Så nu venter vi bare alle spændt på, hvornår I er færdige, og specielt resultatet af det. Der har i årets løb været holdt to formandsmøder, samt 3 ekstra formandsmøder, og det kan være, vi når et til inden året er omme. På JFU`s delegeretmøde ønskede Mogens Jacobsen, Silkeborg ikke at genopstille til bestyrelsen, man blev enig om ikke at vælge en ny til bestyrelsen, for på sigt vil bestyrelsen slanke sig, når der bliver tid til at se på fremtiden. Vi har i flere tilfælde stillede spørgsmål til JFU året igennem, og meget hurtig er der kommet et svar fra dem.

DBU/DBUJYLLAND/REGION2:

DBU har vi ikke så meget med at gøre, men de bryster sig af, at der aldrig før har været så mange dommere på efteruddannelse som i 2013. Det kan vi nu nem forstå, for i 2012 da smækkede de pengekassen i allerede 1. april. Så der var et stort efterslæb angående kurser. Så kan man jo nu bare håbe, efter konflikten at de har forstået budskabet:” der skal være fodboldklubber og der skal være dommerklubber”.
DBU Jylland føler jeg har haft unødigt travlt hele året. Hvad er det, de vil, ja mon ikke de håber, at vi giver op. Alle formænd og dommerpåsættere blev kaldt til møde i Tilst, inden konflikten var løst. Det fik vi nu ikke meget ud af, men vi ønskede, at DFU var med til mødet, samt Bent Clausen også var det. Dagen efter blev konflikten løst?
Disciplinærsagerne føler vi er blevet løst tilfredsstillende, spillerne har fået den straf de burde. Hvis I føler, at de ikke altid har fået straf nok, så prøv at kigge på jeres indberetninger.  Er det der fejlene ligger?
I region 2 føler vi os altid velkommen, der er stor opbakning til jer som dommere. På årsmødet i Aulum gjorde Peter Tornbo endnu engang opmærksom på overfor klubberne, at de skulle tage godt imod dommerne, og være med til at sørge for, I blev behandlet ordentligt. De regionale udvalg har fungeret hele året, efter den gamle model. De har fået god støtte af regionskontoret. Fra bestyrelsen skal der lyde en særlig tak til de ansatte på regionskontoret. De er altid klar til at hjælpe.
Husk når vi møder en dommer, der dømmer med DBU Logo, så tag godt   imod ham.
Husk nu skal vi alle se fremad.    

 AFSLUTNING:

Vi håber i bestyrelsen, at vi gør vores arbejde godt nok, ellers er det med at komme ud af busken og tage fat i os. For os er negativ kritik positiv; for det giver os mulighed for at rette tingene, så kom nu frem med, hvad I har.
Igen i år har vi holdt et møde med en fra hvert udvalg, for at få og give hinanden ideer, en form for brainstorm, hvilket er noget vi vil bruge fremover, der kom flere gode ideer frem, til glæde for vore dommere og dommerklub.
Vi kan altid bruge nye folk til forskellige udvalg, kom frem, jeg ved jo, at I godt vil. Vi kan til stadighed bruge nye vejledere og udviklere, kom nu frem og giv en hjælp til jeres kolleger.
Endnu engang en stor tak til alle dommere, udviklere, vejledere, mentorer og andre som gør en eller anden ting for dommergerningen og dommerklubben. Vi har et godt navn ud ad til, lad os blive ved med det.
Vi håber, at fremmødet til generalforsamlingen, den 27-1-2014, på Bentas Cafeteria, igen bliver et rigtigt stort tilløbsstykke. Kom alle kvinder og mænd.
På generalforsamlingen vil vi til alle aktive dommere udlevere 2 stk. DFU emblemer til jeres dommerdragt, den nye lov bog, samt en bundt scorekort gratis. Skal det sendes, vil det koste det sædvanlige.
Alle medlemmer og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
P.B.V.

Jens Kjeldbjerg