Årsberetning 2012

Af Sune - Fredag d.18 Januar 2013 - Kl.21:45

Formandens årsberetning udgivet.

ÅRSBERETNING 2012
HERMED DEN SKRIFTLIGE BERETNING OVER AKTIVITETER OG HÆNDELSER, DER ER FOREGÅET I MIDTJYSK FODBOLDDOMMERKLUB 2011.

Den skriftlige beretning vil på generalforsamlingen blive suppleret med  mundtlige tilføjelser og bemærkninger.
Så ser vi tilbage på endnu et år, der er gået. Hvad bød 2012 os så? Vi måtte jo som bekendt desværre tage afsked med vores dommerpåsætter Ole Clemmesen, men vi skal huske tilbage på alle de gode ting, som Ole har gjort for dommerne og dommerklubben.
Vi er stadig en dommerklub, som bredder sig vidt, lige fra superligaen til breddedommeren, og alle de ungdomskampe, som vi dømmer. Det er skønt med dommere i toppen, men det er trods alt stadig alle breddedommerne, som er grundstammen i en dommerklub. Hvis vi ikke havde alle jer, der weekend efter weekend, aften efter aften, tager ud og får alle kampene dømt, så havde vi ikke brug for en dommerklub. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til jer alle. Alle som på en eller anden måde har været medvirkende til, at vi har fået alle opgaver løst i 2012.
På sidste generalforsamling fortalte formanden, at vi havde besluttet, at alle skulle til test. Ikke bare dem fra serie 3 og opefter, også alle de øvrige. Der var teoritest for alle, og det var kun meget få, der ikke var der, enten skulle de dømme eller også havde de en god grund til afbud. Til den næste test da skal I komme til test, sammen med de øvrige, næste test for jer er den 19-3-2013, så I kan godt allerede nu få lagt afbud ind på DBUnet. Der var også fysisk test for serie 4 dommere, og linjedommere, det vil der også blive i 2013. Vi fik en henvendelse fra DGI Nordvest, som gerne ville have en anden afregningsform, efter henvendelse fra klubber. Der er jo ikke mange længere, der går rundt med penge på sig, man kommer altid med kortet. Derfor fandt vi så sammen med Sune frem til, at der kunne laves et skema på hjemmesiden, som I så skulle udfylde og trykke på send. Derefter ville I så få pengene direkte. DGI Nordvest samt firma idrætten i Skive og Viborg gik med til denne form. Hvordan har det så fungeret? Der er altid start vanskeligheder, men i det store hele har det fungeret godt, så det er noget, der vil blive permanent. DGI havde dog lidt besvær med at få pengene frem i starten, de skulle lige have regnskabsafdelingen til at lave en ny form i deres kartotek, så nu fungere det godt. De har dog et ønske, på seddelen skal det klart fremgå, hvor mange km. I har kørt, så det må vi lige have Sune til at kigge på.
Et år hvor der har været enkelte små sager, både intern som ekstern, dem har vi stille og rolig fået afklaret, både med vore dommere samt klubberne. Det er rart, at klubberne også henvender sig, hvis der er noget, de ikke er helt tilfredse med. Der skal dog lyde en stor opfordring til jer, de elektroniske midler er smarte, men også farlige. Facebook kan bruges til mange ting, men har man først skrevet noget der, er der også mange ”forkerte”, der læser det, så pas på med det.
Vi har i løbet af foråret fået en ny hjemmeside, et flot og godt stykke arbejde, som Sune har klaret, men den skal til stadighed holdes à jour. Der kom også en ny tøj aftale, men hvilket juks, de har lavet. Divisionsdommerne dømmer i Diadora, øvrige dømmer i Adidas. Her mangler man virkelig at DFU havde trådt i karakter, men det skete desværre ikke, men sådan vil det vist ikke ske igen. Men en ting er alle jyske dommerklubber dog blevet enige om, farven på tøjet skal være sort som første valg, og gult som andet valg. Så når sæsonen 2013 går i gang så dømmer trioen, fra serie et og opad i lokal unionen i Adidas. Vi har lavet en aftale med Sport 24 i Viborg om, at I kan komme der og prøve tøjet, og købe det der eller på net firmaet Lindberg sport i Vildbjerg.

DOMMERPÅSÆTNING:

Da vi pludselig stod uden dommerpåsætter, fik vi Poul Østergaard fra Nordvestjysk til at klare opgaven i foråret for os. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til Poul for at du indvilligede i at påtage dig opgaven. Det har du gjort godt, vi har været godt tilfreds med den måde, du klarer tingene på. Men du fandt hurtig ud af, at det var et stort stykke arbejde, og mere end du mente at kunne klare. Der blev så lavet et stillingsopslag om en ny dommerpåsætter til MJFDK. Der kom 13 ansøgninger, hvilket var meget overvældende. Men der blev så i sidste øjeblik fundet en god løsning, så Poul ville fortsætte. Der er blevet lavet et samarbejde med Region 2 kontoret, som klarer alle henvendelser midt på ugen, men det er Poul som har ansvaret for påsætningen. Det mener vi har fungeret godt i efteråret.
Der har desværre været fem kampe, hvor I er blevet væk. Det er simpelt hen ikke godt nok, det skal der strammes op på. Så har der desværre også været en del kampe, som er blevet aflyst i sidste øjeblik, det vil sige samme dag, som kampen skal afvikles, det er til stor irritation for os alle, jeg har stået alene med dette problem, men nu er der også andre dommerklubber, der tager det op. Der må kunne findes en løsning på problemet.
Poul ville gerne have noget mere frihed, så påsætning til al indefodbold bliver nu varetaget af René på region 2 kontoret, det gør han rigtig godt.
Der skal lyde en stor tak til regionskontoret for det gode arbejde, samt til Poul, for et stort og godt stykke arbejde.

DOMMERUDVALG:
Dommerudvalget består af formand Michael, udviklerpåsætter Brian, samt Per, Kåre og Jan. De har igen i år gjort et stort stykke arbejde, både for top som bredde, og de følger levende med i, hvad I går og laver, er altid klar til at hjælpe jer. De står for afholdelse af testene, den obligatoriske for serie 3 og opad, samt den fysiske test som vi har afholdt for vores serie 4 dommere samt linjedommere. De har også et stort og godt samarbejde med dommerpåsætteren, til gavn for os alle. Selvfølgelig er det også et træls job, når man skal ud og fortælle nogen, at de er rykket ned, det skyldes for det meste ikke at I er blevet dårligere, men i stedet, at der ikke skal bruges så mange oppe. Vi skal hele tiden tilpasse antallet af dommere i rækkerne som der er behov for, og med 2 turneringer på 1 år, vil der altid ske forskydninger. Så har de også gjort et stort stykke arbejde for vore talenter, det arbejde er i hvert fald ved at bære frugt nu, en ny superligalinjedommer, samt DS dommere, der banker på op ad, det bliver spændende at følge fremover.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak for det store stykke arbejde, som I gør i dommerudvalget.

UDDANNELSESUDVALG:

Udvalgets primære opgave i år var at få alle klædt på teoretisk, inden de alle skulle op til test, nu hvor alle skulle op. Det var især spændende, at alle under serie 3 skulle op til en teoretisk gruppetest, men det gik rigtig godt, så nu skal de bare have jer gjort klar igen til 2013. Jens Ørum er også blevet medlem af UU, men det er som repræsentant for ungeudvalget, som igen i år har gjort et stort stykke arbejde. Det store arbejde som ungeudvalget har gjort, er jo en rigtig god fastholdelse af nye dommere, samt få skabt et netværk til dem, som har været med længere. Tak til ungeudvalget for det store arbejde. Orla har igen i 2012 sørget for at holde lovene opdateret på vores hjemmeside, samt stået for at hjælpe de nye, vi har fået, og ikke mindst stået for at sætte vejleder på til opgaverne. Der er noget omkring det, som der skal kigges på, hvordan får vi lavet en nem og god måde angående jeres afbud.
En stor tak Til Orla for det store stykke arbejde, og en stor tak til UU som igen har klaret alt det teoretiske, der har været.

A UDVALGET:
A udvalget har igen lavet flere gode arrangementer i årets løb, og det er noget, som de meget gerne må blive ved med. De har fået et nyt medlem Hans Jørgen Rasmussen er kommet til. Så derfor kære dommere med påhæng, når der arrangeres noget er det med at komme og deltage, det gør altid arbejdet sjovere.
En stor tak til a udvalget for det store arbejde.

IT UDVALGET:

Sune er blevet ny mand i it udvalget, og han har været primus motor omkring at få lavet en ny hjemmeside, hvilket er lykkes godt. Han har haft alle brugere til en orienteringsaften om, hvordan den bruges. For nogle var det nemt, og for vi andre er det knap så nemt, så hvis I synes der er noget, der ser mærkeligt ud, så har formanden været der. Ja så skal Sune igen på arbejde. Er der noget I er i tvivl om, så ret henvendelse til Sune, og han klarer opgaven for jer. HUSK NU HVIS I FÅR NY MAIL ADRESSE ELLER TLF NR, SKAL DET ÆNDRES PÅ HJEMMESIDEN. Har I en oplevelse eller andet som I synes, vi andre skal oplyses om, skriv en mail til Sune om det skete, og han lægger det ind på hjemmesiden. Hjemmesiden er altså vores oplysningskilde, så derfor er det vigtigt, at I tit kigger ind på hjemmesiden.
Stor tak til IT udvalget for det store arbejde.

DFU:

DFU har i årets løb fået lavet en vision og mission for fremtiden, det vil der komme mere om. DFU har også fået lavet en ny aftale for elitedommerne. Sidste år fik de ansat en journalist, som skulle være med til at få lavet en ny hjemmeside, og få den til at fungere. Der er lavet en ny hjemmeside, den fungerer også rimelig, dog har sådan noget som den nye fodboldlov og indefodbold ikke fundet plads på hjemmesiden endnu. Det er altså ikke godt nok, her er der noget der skal arbejdes med.

JFU:

JFU har i årets løb været i arbejdstøjet. En ny aftale er forhandlet på plads med DBU Jylland.  Først kom vi og skulle have hjælp omkring kamppåsætteren, og der fik vi den hjælp, som vi havde brug for, efter at jeg havde ledt alle steder, hvordan man klarede sådan noget. Det er der  nu lavet en skrivelse om, som er godkendt alle steder. En stor tak til JFU for hjælpen. Så har der været 2 formandsmøder som normalt, hvor den sidste havde temaet omkring talentarbejde, både i DBU, DBU Jylland og regionerne. I oktober blev vi indkaldt til et ekstraordinær formandsmøde, det handlede omkring disciplinær sager i Sønderjysk og Sydvestjysk. De var gået enegang overfor DBU Jylland. Det blev DBU Jylland noget træt af, da der i samarbejdsaftalen klart står, hvis der er noget, man ikke mener er korrekt, skal dommerklubber gå til JFU, og det gjorde de ikke, først da det hele var kørt i hårdknude, så kom JFU ind over. Så det ekstraordinære formandsmøde skulle kun handle om aftalegrundlaget, og hvordan vi skulle gøre fremover. Men fra de 2 dommerklubber, blev det desværre et personligt angreb på JFU formanden, hvilket fik formanden til at meddele, at han ikke genopstillede til delegeretmødet. Desværre fik vi på mødet endnu et angreb på formanden. Jens Martin Madsen takkede af, og blev så udnævnt til æresmedlem i JFU, en fuld fortjent udnævnelse, der skal herfra lyde et stort tillykke. Ny formand blev Hans G. Rasmussen Silkeborg, velkommen til arbejdet Hans.

DBU/DBU JYLLAND/ REGION 2:

DBU kom meget hurtig på banen, pr. 1. april blev alle efteruddannelses kurser aflyst, pengene var brugt. Det er simpelthen ikke i orden, det burde man have kunnet se længe før. Der kom en efterslæb, men det bliver dog indhentet i 2013. Derefter kom der i efteråret melding om, at nye dommeraspiranter selv skal betale kr. 1900,00 for et dommergrund-kursus. Det bliver ikke nemt at finde nok nye dommeraspiranter. Det kunne være man skulle se på den form for uddannelse der er nu, om den kunne revideres, så den ikke bliver så dyr.
I DBU Jylland fik vi en stor og god hjælp omkring kamppåsætter skiftet, man fandt ud af, at det også er mennesker, der sidder på kontoret i Tilst. Tak for hjælpen til jer. Disciplinære sager, her vil jeg komme med en advarsel til jer, jeg kan se, at disciplinærudvalget er ude og hente ekstra oplysninger 25% flere gange end sidste år, det synes jeg er alarmerende. Vi skal også selv være bedre til at skrive udvisningsskemaer, det er den der er grundlag for straffen. Ellers skal I have ros for, at alle får den straf de skal have, en stor opbakning til dommerne.
Fra regionen føler jeg, at vi får den hjælp vi har behov for, Peter Tornbo er god til at fortælle klubberne, at de skal tage godt imod dommerne, hvilket jeg også føler, at de gør. Der skal også lyde en stor tak til regionskontoret for det gode samarbejde.

AFSLUTNING:

Vi håber i bestyrelsen, at vi gør vores arbejde godt nok, ellers er det med at komme ud af busken og tage fat i os. For mig er negativ kritik positiv for det giver mig mulighed for at rette tingene, så kom nu frem med hvad I har.
Vi startede året med at holde et møde med en fra hvert udvalg, for at få og give hinanden ideer, en form for brainstorm, hvilket er noget vi vil bruge fremover, der kom flere gode ideer frem, til glæde for  vore dommere og dommerklub.
Vi kan altid bruge nye folk til forskellige udvalg, kom frem, jeg ved jo, at I godt vil. Vi kan til stadighed bruge nye vejledere og udviklere, kom nu frem og giv en hjælp til jeres kolleger.
Endnu engang en stor tak til alle dommere, udviklere, vejledere, mentorer og andre som gør en eller anden ting for dommergerningen og dommerklubben. Vi har et godt navn ud ad til, lad os blive ved med det.
Vi håber, at fremmødet til generalforsamlingen, den 28-1-2013, på Bentas Cafeteria, igen bliver et rigtigt stort tilløbsstykke. Kom alle kvinder og mænd.

Alle medlemmer og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
P.B.V.
Jens Kjeldbjerg