Div. info

Af - Mandag d.15 Marts 2021 - Kl.9:32

Hej alle i MJFDK 

 

Bestyrelsen har valgt, at udsætte Generalforsamlingen til den. 15-06-2021

Yderlig information kommer senere, hvis vi må mødes.  

 

Følgende er information til alle. ! 

Kære alle

08 marts 2021

Venligst fremsend denne skrivelse til jeres medlemmer.

Nu ruller BREDDE-fodbolden snart igen!

Vi er i løbende dialog med DBU omkring anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med afvikling af

bredde-fodboldkampe. Følgende er gældende for nuværende (7/3-2021):

Hvem har det sundhedsmæssige ansvar til kampen?

Det er klubbernes ansvar at følge de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer

udstedt af sundmyndighederne, og det er ikke dommerens ansvar at sikre disse overholdes i

forbindelse med kampen, dog har alle aktører inkl. dommer ansvar for at forsamlingsforbuddet

ikke overskrides.

Coronaprotokollen for bredde-fodbolddommere, herunder anbefalinger og retningslinjer, som er

gældende for lokalunionerne i hele Danmark, kan findes her:

https://www.dbujylland.dk/.../protokol-for-fodbolddommere...

under-dbu-bredde-senest-opdateret-25-02-2020.pdf

Dertil gælder der for nuværende:

• Forsamlingsloftet på 25 personer gælder for alle aldersgrupper.

• I de 25 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med.

• Tilskuere ved idrætsaktiviteter er ikke tilladt.

Vi er sikre på, at alle glæder sig og er interesseret i at afvikle så mange kampe som muligt i en god

atmosfære og indenfor retningslinjerne.

Ligesom det er målet at beholde så mange spille på banen i løbet af en fodboldkamp indenfor

 

 

fodboldlovens regler. Så er det også målet at få afviklet så mange fodboldkampe som muligt indenfor

gældende anbefalinger og retningslinjer.

Hvis du som dommer føler dig utryg ved situationen, skal du forlade kampen. Du skal ikke være politi

og har ikke ansvaret for kampen. Du skal dog indberette det efterfølgende til Dem, som har påsat dig

kampen, at du har forladt den pga., at forsamlingsloftet ikke er overholdt. Overtrædelse af

forsamlingsloftet vil kunne medføre bøde til alle deltagende i kamparrangementet - inklusive

dommeren.

Hvis du er utryg ved at dømme breddefodbold ud fra ovenstående, så vil din kamppåsætter værdsætte,

at du opdaterer dine afbud på mit.dbu.dk med det samme.

Direkte link: https://mit.dbu.dk/Referee/Absence.aspx

Med venlig hilsen

DFU