JFU ordinært delegeretmøde 2013

Af TLN - Torsdag d.5 September 2013 - Kl.9:21

Jydsk Fodbolddommer-Union Afholder ordinært delegeretmøde lørdag den 16. nov. 2013 kl. 13.30 Scandic Silkeborg.

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Beretning fra formanden om JFU´s stilling

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af det af revisorerne reviderede regnskab

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

Punkt 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

Punkt 7: Valg af kasserer afgår Gunnar Bjerglund (villig til genvalg)

Valg af 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer Afgår Finn B. Andersen (villig til genvalg) Afgår Jørgen Baunbæk (villig til genvalg) Afgår Mogens Jakobsen

Punkt 8: Valg af to prioriterede bestyrelsessuppleanter for 1 år. Afgår Bent Rasmussen, Horsens Afgår Arne Bredvig Larsen,   Holstebro/vestjysk

Punkt 9: Valg af én revisor for 2 år. Afgår Henry Lund Graversen, Sydvestjysk

Punkt 10: Valg af én revisorsuppleant for 1 år Afgår Bent Knudsen, Silkeborg

Punkt 11: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på ordinært delegeretmøde, skal fremsendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før ordinært delegeretmødets foretagelse.

Bestyrelsen