Referat af medlemsmøde vedr. Dommerstrukturen

Af TLN - Lørdag d.19 Januar 2013 - Kl.11:15

Den 14. januar havde omkring 20 medlemmer taget imod tilbuddet om at høre lidt om Dommerstrukturen mellem DBU Jylland og JFU.

DBU Jylland havde sendt Hans Mogensen og fra JFU kom Mogens Jakobsen. Hans Mogensen fortalte lidt om det nye fodboldcenter i Tilst som DBU Jylland havde opført for ikke så lang tid siden.

Hans Mogensen gennemgik hele strukturen fra A til Z i korte træk. Blandt andet kom han ind på at DBU Jylland og JFU hvert år tager et møde hvor man forventningsafstemmer det kommende år.

Denne aften kom Hans Mogensen blandt andet ind på, at i Dommerstrukturen var HR-gruppen en meget vigtig pind, og under den paraply ligger fastholdelse af blandt andet nye dommere samt uddannelse af dommere generelt. Nye såvel som nuværende.

Endvidere fortalte Hans Mogensen lidt om procedure og retningslinjer vedr. disciplinære sager. Han påpegede at det var vigtigt at man var ærlig når man lavede en indberetning på f.eks. en bortvist træner eller udvist spiller sådan de i disciplinærudvalget kunne træffe den rigtige måleudstraf.

Med hensyn til automatisk dommerpåsætning fortalte Hans Mogensen at der fortsat arbejdes hen i mod dette. Det var hans håb at man kunne introducere det sidst i 2013 eller i starten af 2014.

 En interessant aften hvor det spørgelyste publikum fik mulighed for at få opklaret hvad der skete i "maskinrummet" hos DBU Jylland og JFU.