Referat af GF

Af TLN - Torsdag d.14 Maj 2015 - Kl.8:01

 

 

Mandag den 26. januar 2015 var der ordinær generalforsamling i Midtjysk Fodbolddommerklub.

Dommerklubben var vært ved en gang spisning inden selve generalforsamlingen.

Ca. 75 personer deltog denne aften.

Formand Jens Kjeldbjerg kom blandt andet i sin mundtlige beretning ind på den nye struktur, som bestyrelsen arbejder hen i mod.

Endvidere fik klubbens breddedommere kæmpe tak for deres indsats i det forgangne år. ”Uden jer ville dommerklubben ikke eksistere, og de jyske kampe ikke blive dømt”  lød det fra formanden.

En del af klubbens dommer fik en tak med på vejen for deres arbejde i dommerklubben. Bl.a. Jan Dahl (Viborg Turistfart) fik et par flasker vin med hjem, da han havde været med til at sponsorere fritidstøj/træningstøj til klubbens medlemmer.

Henrik Junge, Michael Pedersen og Michael Svendsen modtog et bevis for deres 25 års jubilæum.

Arne Jensens Mindelegat, som hvert år overrækkes til et ungt, talentfuld og ambitiøst medlem, blev overrakt til Jonas B. Kragh.

MJFDK’s kammeratskabspokal blev overrakt til Peter Bang-Thygesen.

Formand Jens Kjeldbjerg og bestyrelsesmedlem Gert Aaby blev begge genvalgt.

DFU og JFU fik også et par bemærkninger med på vejen i forhold til de udfordringer, der havde været med samarbejdet eller mangel på samme med DBUJylland.

DFU fik stor ros for at ”lande” den nye aftale med Diadora.

Jørgen Baunbæk (JFU,) var én af de inviterede gæster, tog ordet under punktet ”Eventuelt”, og han så positivt på fremtiden ang. samarbejdet mellem JFU og DBUJylland. ”Der er trukket en streg i sandet, og vi ser fremad” sagde Jørgen Baunbæk fra talerstolen.

Jens Kjeldbjerg var glad for at JFU igen var på banen og være til gavn og glæde for de jyske dommere.

Generalforsamling blev afsluttet med et trefoldigt leve for dommerklubben.