Konstituering af bestyrelsen i MJFDK

Af - Mandag d.17 Februar 2020 - Kl.21:08

 

Bestyrelsen i MJFDK har på aftenens bestyrelsesmøde konstitueret sig på følgende vis:

- Formand - Anders Vejlstrup (valgt)

- Næstformand - Jens Peter Stærk

- Kasserer - Steen Middelhede (valgt)

- Sekretær - Thomas Præstegaard

- Medlem - Gert Aaby