Referat af mødet mellem bestyrelsen fra MJFDK og klubbens udvalg mandag den 13.05.13

Af TLN - Mandag d.20 Maj 2013 - Kl.23:12

 

Deltagere: Ruth Damgaard, Poul Østergaard, Michael Svendsen, Orla B. Frederiksen, Peter Bang-Thygesen, Jens Ørum, Brian Christophersen, Jens Kjeldbjerg, Jan K. Simonsen, Gert Aaby, Jens Peter Stærk og Torben Lundø Nielsen.

Den 13. maj var repræsentanter fra klubbens udvalg samt hele bestyrelsen samlet til det årlige møde hvor man på tværs af bordet kunne fortælle om hvad man går og laver samt fremtidsplanerne.

Ruth kunne fortælle på A-udvalgets vegne at man arrangerer bankospil til december. Endvidere ”barsler” man med en madaften henover efteråret. Starten på 2014 vil der sædvanen tro blive arrangeret indefodbold i Løgstrup.

Ungeudvalget ved Jens Ørum fortalte at der er et godt samarbejde i udvalget. Den 23. maj er der et fodboldgolfarrangement for gruppens medlemmer. Der forsøges at holde et afslutningsarrangement sammen med de øvrige ungeudvalgsmedlemmer i ”Region 2”.

På vegne at Dommerudvalget fortalte Michael Svendsen at der er 3 nye udvikler på vej. Kåre S. Nielsen, Jens Lihme og Heine Sørensen. Michael fortalte at der nok også i fremtiden vil være op- og nedrykninger pr. halvsæson. Stadigvæk er der en del indberetninger der er for dårlig skrevet, og Michael luftede tanken om at når man havde en indberetning udover det sædvanlige, så skulle Dommerudvalget kontaktes. Hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Peter Bang-Thygesen fortalte om året der var gået i Uddannelsesudvalget. Der havde været teoriaften hvor man blandt andet havde snakket en del om indberetninger. Udvalget havde også haft en talentsamling i vinters. Man havde også haft samlet klubbens vejledere i Løgstrup. Peter Bang-Thygesen fortalte at man forventede at lave et temakursus hen over vinteren.

Poul Østergaard fortalte om hvordan den automatiske dommerpåsætning fungerede. Jyllands Dommerpåsættere skulle mødes midt i maj for at evaluere og evt. komme med forslag til justeringer af systemet.

Jens afrundede mødet med at han håbede alle deltagere havde fået nye inputs til deres videre arbejde i klubben, da det var et af formålene med at holde sådan et ”stormøde”.