Nyt fra UU om lovstof

Af Peter Bang-Thygesen - Søndag d.21 Juli 2013 - Kl.15:43

Til alle medlemmer: der nu kommet nye ændringer i offsidereglen som er gældende fra 1/7, altså også til de kommende sommercups. Som beskrevet fra lovgruppen er der ikke nogen form for revolution, men mest en fortolkning der nu bekræftes. Bl.a. må den såkaldte \\\"psykiske offside\\\" nu være endeligt væk fra vores bevidsthed. I vil se eksempler ved kommende arrangementer fra UU i dommerklubben.

Ændringer i offside-reglen pr. 1. juli 2013:

FIFA og IFAB, som står for redaktionen af fodboldloven, har med virkning fra 1.7.2013 ændret
på nogle formuleringer i offside-reglen. Idéen er at bringe reglen i tråd med, hvad der rent
faktisk foregår ude på banerne, gøre reglen mere forståelig og sikre en mere ensartet
fortolkning.

Det har de seneste uger medført nogle store overskrifter i forskellige medier i stil med, at nu
sker der store ændringer. Et enkelt sted blev ordet 'revolution' endda brugt. Der er derfor al
mulig grund til at slå koldt vand i blodet: for Danmarks vedkommende vil dette betyde uhyre
lidt - nok så lidt, at meget få vil bemærke det. Vi har nemlig hele tiden ligget inden for den
fortolkning, som nu pointeres, mens man i andre lande vil have væsentlig større problemer.

På helt overordnet plan er ændringerne disse:
Man kan som bekendt blive strafbar offside ved i en offside-position at foretage sig én af
følgende tre ting: indvirke på spillet, genere en modspiller eller opnå en fordel af sin offsideposition.

At indvirke på spillet vil sige at spille en bold, som sidst er spillet af en medspiller. Her er der
ingen ændringer.

At genere en modspiller vil sige at forhindre en modspiller i at spille eller spille bolden, f.eks.
ved klart at spærre for en modspillers udsyn eller bevægelser eller angribe ham for at erobre
bolden.

Det nye er, at man ikke længere anses for at genere, hvis man distraherer en modspiller ved at
gestikulere eller bevæge sig (det, som nogle har kaldt 'den psykiske gene'). Det er netop denne
variant, som har givet flest problemer i det virkelige liv, hvor forsvarsspillere har følt sig
generet af en angribers tilstedeværelse (eller har spillet på det). At genere kræver altså nu en
fysisk indsats rettet mod forsvareren. Når man 'angriber for at erobre bolden', forudsætter
det naturligvis, at bolden er nærheden af de to spillere. En vejledende afstand kunne være 1 -
1½ meter, uden at den skal udmåles med en tommestok.

At opnå en fordel af sin offside-position vil sige, at man spiller en bold, som tilfældigt springer
tilbage fra en målstang, overligger eller modspiller eller spilles af en modspiller ved en
forsætlig redning. Hvis bolden kommer fra en modspiller som følge af en forsætlig berøring,
som ikke er en redning, foreligger der ikke nogen strafbar offside.

Det betyder, at man nu i praksis sidestiller den forsvarer, som redder en bold fra at gå i mål,
med den målmand, som gør det samme. En redning har noget med målet at gøre - det er altså
ikke en redning, hvis man forhindrer bolden i at gå til en anden spiller. Med andre ord skal der
altid fløjtes, hvis en angriber modtager bolden fra målstang eller overligger - kommer den fra
en modspiller, skal dommeren vurdere, om det var en tilfældig berøring eller en forsætlig
redning. Er det blot én af delene, skal der dømmes offside - ellers ikke.

Det kan måske synes langhåret, når man læser det - men i virkeligheden passer det fint med,
hvad der allerede nu er praktiseret i Danmark i adskillige år. Så dommere, klubber og spillere
vil næppe føle nogen forskel - til gengæld skal dommerinstruktørerne nu på lidt ekstra
arbejde, idet de skal undervise ud fra nogle andre formuleringer og eksempler. Det vil vi tage
op med dem på et seminar i efteråret.
Spørgsmål i denne anledning kan rettes til Fodboldlovgruppen i DBU via Kenneth Friis
Nielsen, der er sekretær for gruppen.

Med venlig hilsen
DBU’ s Fodboldlovgruppe